Fotowoltaika Dla domu

fotowoltaika dla domu
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ze zmianami wprowadzonymi od dnia 1 lipca 2016 r.) daje możliwość wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji (moc do 40 kWp) bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania koncesji. Prosument (PROducent i konSUMENT), który wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, otrzymuje opusty na energię pobraną z sieci w czasie kiedy jego instalacja nie zabezpiecza zapotrzebowania bieżącego na energię elektryczną. W nowym systemie rozliczeń wskaźnik opustów wynosi 80% dla instalacji o mocy do 10 kWp i 70% dla instalacji w przedziale mocy 10 kWp – 40 kWp.

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 40kWp nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Moc zamontowanej instalacji fotowoltaicznej nie może być większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia przez zakład energetyczny.


Lp.ModułyInwerter AforeMoc instalacjiCena brutto
1.SELFA 280 Wp polikrystaliczny 12 szt.BNT003KTL-13,36 kWp16 995,00 zł
2.SELFA 280 Wp polikrystaliczny 15 szt.BNT004KTL-14,13 kWp22 300,00 zł
3.SELFA 280 Wp polikrystaliczny 16 szt.BNT004KTL-14,72 kWp24 800,00 zł
4.SELFA 280 Wp polikrystaliczny 18 szt.BNT005KTL5,31 kWp27 200,00 zł
5.SELFA 280 Wp polikrystaliczny 20 szt.BNT005KTL5,9 kWp29 500,00 zł
6.SELFA 280 Wp polikrystaliczny 24 szt.BNT006KTL7,08 kWp33 800,00 zł
7.SELFA 280 Wp polikrystaliczny 28 szt.BNT008KTL8,26 kWp39 950,00 zł
8.SELFA 280 Wp polikrystaliczny 32 szt.BNT010KTL9,44 kWp45 900,00 zł


Lp.ModułyInwerter AforeMoc instalacjiCena brutto
1.ALEO 295 Wp monokrystaliczny 11 szt.Fronius Symo 3.0-3-M3,25 kWp18 400,00 zł
2.ALEO 295 Wp monokrystaliczny 14 szt.Fronius Symo 3.7-3-M4,13 kWp22 300,00 zł
3.ALEO 295 Wp monokrystaliczny 16 szt.Fronius Symo 4.5-3-M4,72 kWp24 800,00 zł
4.ALEO 295 Wp monokrystaliczny 18 szt.Fronius Symo 5.0-3-M5,31 kWp27 200,00 zł
5.ALEO 295 Wp monokrystaliczny 20 szt.Fronius Symo 5.0-3-M5,9 kWp29 500,00 zł
6.ALEO 295 Wp monokrystaliczny 24 szt.Fronius Symo 7.0-3-M7,08 kWp33 800,00 zł
7.ALEO 295 Wp monokrystaliczny 28 szt.Fronius Symo 8.2-3-M8,26 kWp39 950,00 zł
8.ALEO 295 Wp monokrystaliczny 32 szt.Fronius Symo 8.2-3-M9,44 kWp45 900,00 zł

Darmowy prąd
przez cały rok

Nowoczesne
rozwiązania
techniczne

Oszczędność
pieniędzy

Niezależność
energetyczna

Ekologiczna
energia

Fotowoltaika
dla domu
i gospodarstwa

logo-znak solar projekt
SOLAR PROJEKT
ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin
91 852 50 94
602 222 029
Instalacje i systemy fotowoltaiczne- projektowanie, montaż i serwis. Pozyskiwanie dotacji, audyty energetyczne, dotacje w programie czyste powietrze.

SOLARPROJEKT: Twój specjalista od zielonej energii.
Z nami ekologia się opłaca!
(c)2019  solarprojekt.eu | Montaż instalacji fotowoltaicznych