O nas

SOLAR PROJEKT zajmuje się sprzedażą instalacji fotowoltaicznych i profesjonalnym doradztwem w tym zakresie. Działamy na terenie Polski północno-zachodniej (głównie województwo zachodniopomorskie i ościenne). Fotowoltaiką zajmujemy się od grudnia 2014 r. i od tego czasu zleciliśmy montaż ponad 30 instalacji!

JAKOŚĆ - w naszych instalacjach używamy sprzętu najlepszych europejskich marek

DOSTĘPNOŚĆ - jesteśmy firmą "stąd" - serwis zawsze masz na miejscu

ZAKRES - działamy kompleksowo - od przygotowania dokumentacji po uruchomienie instalacji

WSPARCIE - na każdym etapie jesteśmy blisko z klienta, ślużymy radą i pomocą

Zadowolenie i satysfakcja naszych klientów wynosi 100%. Chętnie polecają nas swoim znajomym i rodzinie.

Jak to działa?

Systemy fotowoltaiczne mają szerokie spektrum zastosowań. Główną ich zaletą jest niezawodność, lekkość oraz możliwość uzyskiwania darmowej energii elektrycznej w sposób czysty, cichy i praktycznie bezobsługowy.

Moduł fotowoltaiczny składa się z połączonych szergowo lub szeregowo-równolegle ogniw słonecznych. W większości modułów fotowoltaicznych materiałem półprzewodnikowym jest krzem w postaci płytek monokrystalicznych lub polikrystalicznych.

System montażowy służy do trwałego i mocnego montażu modułów fotowoltaicznych na obiekcie (dachu, gruncie). Dostępne są systemy montażowe na każdy rodzaj dachu (skośny, płaski) pokryty różnymi materiałami (dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha trapezowa i inne). Są również tzw. systemy naziemne – do montażu bezpośrednio na gruncie.

Inwerter, zwany również falownikiem służy do zamiany prądu stałego, uzyskanego z modułów fotowoltaicznych na prąd zmienny o charakterystyce prądu sieciowego. Jest bardzo ważnym i obowiązkowym elementem systemu fotowoltaicznego. Proces pracy falownika ma wpływ na zasilane z sieci urządzenia.

Licznik produkcji i licznik dwukierunkowy
Licznik produkcji zlicza nam całą energie wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną w kWh. Jego wskazania możemy porównać do tych wyświetlanych na inwerterze i powinny być dokładnie takie same.

Licznik dwukierunkowy zlicza produkcję energii przez instalację PV (po skonsumowaniu jej części przez budynek) oraz pobór energii z sieci energetycznej.

 
Cały zainstalowany system w budynku przedstawiony jest poniżej.

zainstalowany system fotowoltaiczny
  1. Panel fotowoltaiczny
  2. Zabezpieczenie DC
  3. Inwerter
  4. Licznik produkcji
  5. Zabezpieczenie AC
  6. Licznik dwukierunkowy
 

Realizacje

Dla domu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ze zmianami wprowadzonymi od dnia 1 lipca 2016 r.) daje możliwość wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji (moc do 40 kWp) bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania koncesji. Prosument (PROducent i konSUMENT), który wytwarza energie elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, otrzymuje opusty na energię pobraną z sieci w czasie kiedy jego instalacja nie zabezpiecza zapotrzebowania bieżącego na energię elektryczną. W nowym systemie rozliczeń wskaźnik opustów wynosi 80% dla instalacji o mocy do 10 kWp i 70% dla instalacji w przedziale mocy 10 kWp – 40 kWp.

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 40kWp nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Moc zamontowanej instalacji fotowoltaicznej nie może być większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia przez zakład energetyczny.

 

 

 
Lp. Moduły Inwerter Moc instalacji Cena brutto Dotacja WFOŚ Rata miesięczna
1. Panel fotowoltaiczny 260 Wp, 14 szt. ABB lub SMA 3,64 kWp 20 020 zł 4004 zł 88,98 zł
2. Panel fotowoltaiczny 260 Wp, 16 szt. ABB lub SMA 4,16 kWp 22 880 zł 4576 zł 101,69 zł
3. Panel fotowoltaiczny 260 Wp, 18 szt. ABB lub SMA 4,68 kWp 25 740 zł 5148 zł 114,40 zł
4. Panel fotowoltaiczny 260 Wp, 20 szt. ABB lub SMA 5,20 kWp 28 600 zł 5720 zł 127,12 zł
5. Panel fotowoltaiczny 260 Wp, 24 szt. ABB lub SMA 6,24 kWp 34 320 zł 6864 zł 152,54 zł
6. Panel fotowoltaiczny 260 Wp, 28 szt. ABB lub SMA 7,28 kWp 40 040 zł 8008 zł 177,96 zł
7. Panel fotowoltaiczny 260 Wp, 32 szt. ABB lub SMA 8,32 kWp 45 760 zł 9152 zł 203,38 zł
8. Panel fotowoltaiczny 260 Wp, 36 szt. ABB lub SMA 9,36 kWp 51 480 zł 10 296 zł 228,80 zł
9. Panel fotowoltaiczny 260 Wp, 40 szt. ABB lub SMA 10,40kWp 57 200 zł 11 440 zł 254,23 zł

Dla firmy

 

MASZ FIRMĘ ?

ZARABIAJ NA INSTALACJI I OBNIŻ RACHUNKI ZA PRĄD

SZUKASZ OSZCZĘDNOŚCI ?

POMOŻEMY CI ! smile

 

Mamy zaszczyt poinformować o rozpoczęciu działania na terenie naszego województwa:

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.10” Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.”

Program w znacznym stopniu pokryje koszty instalacji na dachu Państwa firmy

                                                           

 POZIOM DOFINANSOWANIA

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania : 85%

 

Minimalny wkład własny – 15%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Kwota przeznaczona na konkurs: 94 000 000,00 zł

Dowiedz sie, jakie masz prawa !

 

    

1. Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, nie stanowi działalności gospodarczej.

 

 2. Sprzedawca ma obowiązek zakupu niewykorzystanej energii wytworzonej przez przedsiębiorcę w mikroinstalacji z odnawialnych źródeł energii, w tym przechowywanej w magazynie energii (art. 40) - ustawa o OZE z dnia 20 lutego 2015 r

 

3. Cena zakupu energii elektrycznej wynosi 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE – tutaj bez zmian. (art. 41-8, rozdział IV) - ustawa o OZE z dnia 20 lutego 2015

 

4. Obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej z OZE powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r. ( art. 41-b) - ustawa o OZE z dnia 20 lutego 2015

 

5. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm, art. 1.12) – ustawa z dnia 22 czerwca 2016, o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych ustaw.

   

Sprzęt

 

Kontakt

 

 

 

 

 SOLAR PROJEKT Biały & Manikowski Sp. z o.o.

ul. Santocka 48-49

71-083 Szczecin

NIP: 852-261-93-69

       tel. 502 229 734, 796 112 085 

       e-mail: biuro@solarprojekt.eu

 

    UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ                                                

 

 

 

 


               DORADCA HANDLOWY
 
               Sylwester Paszewski
 
               tel. 518 603 709