O nas

SOLAR PROJEKT zajmuje się sprzedażą instalacji fotowoltaicznych i profesjonalnym doradztwem w tym zakresie. Działamy na terenie Polski północno-zachodniej (głównie województwo zachodniopomorskie i ościenne). Fotowoltaiką zajmujemy się od grudnia 2014 r. i od tego czasu zleciliśmy montaż ponad 30 instalacji!

JAKOŚĆ - w naszych instalacjach używamy sprzętu najlepszych europejskich marek

DOSTĘPNOŚĆ - jesteśmy firmą "stąd" - serwis zawsze masz na miejscu

ZAKRES - działamy kompleksowo - od przygotowania dokumentacji po uruchomienie instalacji

WSPARCIE - na każdym etapie jesteśmy blisko z klienta, ślużymy radą i pomocą

Zadowolenie i satysfakcja naszych klientów wynosi 100%. Chętnie polecają nas swoim znajomym i rodzinie.

Jak to działa?

Systemy fotowoltaiczne mają szerokie spektrum zastosowań. Główną ich zaletą jest niezawodność, lekkość oraz możliwość uzyskiwania darmowej energii elektrycznej w sposób czysty, cichy i praktycznie bezobsługowy.

Moduł fotowoltaiczny składa się z połączonych szergowo lub szeregowo-równolegle ogniw słonecznych. W większości modułów fotowoltaicznych materiałem półprzewodnikowym jest krzem w postaci płytek monokrystalicznych lub polikrystalicznych.

System montażowy służy do trwałego i mocnego montażu modułów fotowoltaicznych na obiekcie (dachu, gruncie). Dostępne są systemy montażowe na każdy rodzaj dachu (skośny, płaski) pokryty różnymi materiałami (dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha trapezowa i inne). Są również tzw. systemy naziemne – do montażu bezpośrednio na gruncie.

Inwerter, zwany również falownikiem służy do zamiany prądu stałego, uzyskanego z modułów fotowoltaicznych na prąd zmienny o charakterystyce prądu sieciowego. Jest bardzo ważnym i obowiązkowym elementem systemu fotowoltaicznego. Proces pracy falownika ma wpływ na zasilane z sieci urządzenia.

Licznik produkcji i licznik dwukierunkowy
Licznik produkcji zlicza nam całą energie wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną w kWh. Jego wskazania możemy porównać do tych wyświetlanych na inwerterze i powinny być dokładnie takie same.

Licznik dwukierunkowy zlicza produkcję energii przez instalację PV (po skonsumowaniu jej części przez budynek) oraz pobór energii z sieci energetycznej.

 
Cały zainstalowany system w budynku przedstawiony jest poniżej.

zainstalowany system fotowoltaiczny
 1. Panel fotowoltaiczny
 2. Zabezpieczenie DC
 3. Inwerter
 4. Licznik produkcji
 5. Zabezpieczenie AC
 6. Licznik dwukierunkowy
 

Realizacje

Dla domu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii daje możliwość wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji (moc do 40 kWp) bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania koncesji. Prosument (PROducent i konSUMENT), który wytwarza energie elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby może sprzedać niewykorzystaną energię wytworzoną przez niego w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej. Energię odkupuje tzw. sprzedawca zobowiązany a obowiązek ten wynikający z ustawy trwa przez okres kolejnych 15 lat (od momentu wytworzenia energii po raz pierwszy), nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r.

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 40kWp nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Moc zamontowanej instalacji fotowoltaicznej nie może być większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia przez zakład energetyczny.

Net metering (rozliczenie netto) – rozliczenie różnicy pomiędzy kWh energii czynnej wprowadzonymi do sieci, a kWh energii z sieci pobranymi (np. w nocy, w dzień pochmurny) w danym półroczu pomiędzy wytwórcą energii (posiadaczem instalacji fotowoltaicznej) a sprzedawca zobowiązanym. Rozliczenie odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ustawy Prawo energetyczne. Zatem właściciel instalacji może wyprodukować energię latem, np. w lipcu, a jej nadmiar zużyć w grudniu tego samego roku!


Dobór instalacji fotowoltaicznej

Kluczową kwestią w doborze instalacji fotowoltaicznej dla domu jest cel produkcji energii elektrycznej:

 • obniżenie rachunków za energię elektryczną

 • zarabianie na produkcji energii elektrycznej

 

Obniżenie rachunków za energię elektryczną

W tym przypadku dobieramy instalację w taki sposób, aby wyprodukowała nam rocznie przynajmniej tyle energii ile faktycznie zużywamy. Powinniśmy zatem w pierwszej kolejności policzyć ile kWh rocznie zużywamy a następnie dobrać zestaw o odpowiedniej mocy. Przy obliczaniu potrzebnej mocy dla uproszczenia kierować się możemy prostym przelicznikiem: instalacja o mocy 1 kWp wyprodukuje rocznie ok. 1000 kWh energii.

Zarabianie na produkcji energii elektrycznej

Instalacja fotowoltaiczna jako inwestycja przynosząca wymierne zyski? Jest to możliwe dzięki tzw. taryfom gwarantowanym. Zgodnie z ustawą są to długoterminowe umowy dla producentów energii ze źródeł odnawialnych w postaci wysokich stawek za energię oddaną do sieci. Taryfy mają obowiązywać do momentu, kiedy łączna moc instalacji o mocy do 3 kW nie przekroczy 300 MW, a instalacji o mocy 3-10 kW nie przekroczy 500 MW. Ceny te miały pierwotnie, zgodnie z zapisami ustawy obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., natomiast zmiana ustawy w grudniu 2015 r. opóźniła wprowadzenie taryf gwarantowanych od lipca 2016 r.
Proponowane w ustawie stawki:

 • instalacje do 3 kW – 0,75 zł/kWh,

 • instalacje od 3 do 10 kW – 0,65 zł/kWh

 


Program PROSUMENT oferuje finansowanie 100% zakupu instalacji! Podstawowe zasady wsparcia z programu:

 • dotacja w wysokości 40% wartości brutto instalacji
 • kredyt na pozostałe 60% wartości brutto instalacji udzielany na okres do 13 lat, oprocentowanie 1%

W kolejnych latach przewidziane jest wsparcie (dotacje) na poziomie odpowiednio: 30%, 20%, 10%, aż do zupełnego wygaszenia Programu.

Przygotowujemy dla Państwa wnioski o przyznanie dofinansowania w Programie PROSUMENT kompleksowo! Mamy 100% skuteczności w aplikowaniu o środki! ZAPRASZAMY!!!

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe ceny zestawów fotowoltaicznych wraz z ich mocami oraz ratę miesięczną przy kredycie na okres 11 lat.
 
Lp. Moduły Inwerter Moc instalacji Cena brutto Dotacja PROSUMENT Rata miesięczna
1. SolarWorld 260 Wp, 16 szt. ABB lub SMA 4,16 kWp 28 000 zł 11 200 zł 140 zł
2. SolarWorld 260 Wp, 20 szt. ABB lub SMA 5,20 kWp 31 200 zł 12 480 zł 156 zł
3. SolarWorld 260 Wp, 24 szt. ABB lub SMA 6,24 kWp 37 440 zł 14 976 zł 188 zł
4. SolarWorld 260 Wp, 28 szt. ABB lub SMA 7,28 kWp 43 680 zł 17 472 zł 219 zł
5. SolarWorld 260 Wp, 32 szt. ABB lub SMA 8,32 kWp 49 920 zł 19 968 zł 250 zł

Dla firmy

Dobór instalacji fotowoltaicznej
Kluczową kwestią w doborze instalacji fotowoltaicznej dla domu jest cel produkcji energii elektrycznej:

 • obniżenie rachunków za energię elektryczną
 • zarabianie na produkcji energii elektrycznej

Obniżenie rachunków za energię elektryczną
W tym przypadku dobieramy instalację w taki sposób, aby wyprodukowała nam rocznie przynajmniej tyle energii ile faktycznie zużywamy. Powinniśmy zatem w pierwszej kolejności policzyć ile kWh rocznie zużywamy a następnie dobrać zestaw o odpowiedniej mocy.

Przy obliczaniu potrzebnej mocy dla uproszczenia kierować się możemy prostym przelicznikiem: instalacja o mocy 1 kWp wyprodukuje rocznie ok. 1000 kWh energii.

W przypadku dodatkowych pytań/wątpliwości zadzwoń lub napisz! Wszystko Ci dokładnie wyjaśnimy!

Zarabianie na produkcji energii elektrycznej
Instalacja fotowoltaiczna jako inwestycja przynosząca wymierne zyski? Dla przedsiębiorców jest to możliwe dzięki systemu aukcyjnemu. Jako że wejście w życie rozdziału IV Ustawy o odnawialnych źródłach energii planowane było pierwotnie na 1 stycznia 2016 r. a ostatnia nowelizacja Ustawy zmienia ten termin na lipiec 2016 r. odstępujemy od opisywania przewidywanego sposobu działania systemu aukcyjnego, gdyż nie wiadomo, czy ostatecznie utrzyma on się w takiej formie jak pierwotnie planowano.

Koszt instalacji fotowoltaicznej
Przykładowe ceny instalacji fotowoltaicznych dla firm zawiera poniższa tabela. Różnią się one od cen dla prosumentów z uwagi na stawkę podatku VAT, która wynosi 23% (dla prosumentów, na potrzeby budynku mieszkalnego VAT 8%).


W poniższej kalkulacji uwzględniono dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 85% wartości netto instalacji. Wsparcie ma charakter refundacji, zatem firma musi wyłożyć ze swoich środków 100% wartości instalacji i na podstawie zapłaconej faktury wystąpić o refundację. Wkrótce planowany jest nabór wniosków w ramach Programu, nie tylko dla firm!

Zagadnienia prawne
Możliwość wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji (moc do 40 kWp) bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania koncesji daje Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne koncesji wymaga prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyszczególnionych w tym przepisie kwestii związanych z wytwarzaniem paliw lub energii, magazynowaniem, przesyłaniem, obrotem itd. W związku z tym jeśli przedsiębiorstwo wytwarza energię na własne potrzeby i nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej, to nie ma obowiązku posiadania koncesji. Natomiast stosownym regulacjom podlegają kwestie dotyczące działalności związanej z odsprzedażą nadprodukcji energii.

Odsprzedaż nadprodukcji do sieci może być już traktowana jako działalność gospodarcza w zakresie produkcji energii.

Wyprodukowaną i nie zużytą energię odkupuje tzw. sprzedawca zobowiązany, a obowiązek ten wynikający z ustawy trwa przez okres kolejnych 15 lat (od momentu wytworzenia energii po raz pierwszy), nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r.

Wytwarzanie energii w małych instalacjach (40kWp-200kWp), to zgodnie z art. 7 ustawy o OZE działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji. Jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, zwanego dalej „rejestrem wytwórców energii w małej instalacji”. Rejestr prowadzi Prezes URE.

Ponadto wytwórca energii w małej instalacji obowiązany jest spełnić szereg warunków w tym m.in. posiadać umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci.

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 40kWp nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Moc zamontowanej instalacji fotowoltaicznej nie może być większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia przez zakład energetyczny.

Net metering (rozliczenie netto) – rozliczenie różnicy pomiędzy kWh energii czynnej wprowadzonymi do sieci, a kWh energii z sieci pobranymi (np. w nocy, w dzień pochmurny) w danym półroczu pomiędzy wytwórcą energii (posiadaczem instalacji fotowoltaicznej) a sprzedawca zobowiązanym. Rozliczenie odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ustawy Prawo energetyczne. Zatem właściciel instalacji może wyprodukować energię latem, np. w lipcu, a jej nadmiar zużyć w grudniu tego samego roku! Dotyczy to instalacji dla przedsiębiorców o mocy nieprzekraczającej 40 kWp (mikroinstalacja).

 
Lp. Moduły Inwerter (y) Moc instalacji Cena netto Dotacja RPO Koszt instalacji netto
1. SolarWorld 260 Wp, 24 szt. SMA, ABB lub Fronius 6,24 kWp 34 667 zł 29 467 zł 5 200 zł
2. SolarWorld 260 Wp, 36 szt. SMA, ABB lub Fronius 9,36 kWp 52 000 zł 44 200 zł 7 800 zł
3. SolarWorld 260 Wp, 50 szt. SMA, ABB lub Fronius 13,00 kWp 72 222 zł 61 389 zł 10 833 zł
4. SolarWorld 260 Wp, 70 szt. SMA, ABB lub Fronius 18,20 kWp 101 111 zł 85 944 zł 15 167 zł
5. SolarWorld 260 Wp, 100 szt. SMA, ABB lub Fronius 26,00 kWp 144 444 zł 122 777 zł 21 667 zł

Sprzęt

Kontakt

SOLAR PROJEKT Biały & Manikowski Sp. z o.o.

 ul. Santocka 48-49

 71-083 Szczecin

 NIP: 852-261-93-69

tel. 502 229 734, 796 112 085 

e-mail: biuro@solarprojekt.eu

DZIAŁ SPRZEDAŻY               

doradca techniczno-handlowy

Sylwester Paszewski

tel. 518 603 709

e-mail: spaszewski@solarprojekt.eu